เวทีเปิดกว้างทางความคิด เพื่อให้น้องๆ ได้ค้นหาตัวเองในสิ่งที่ตนชอบ

ค่ายปั้นแต่ง คิดเอง : 16-17 มีนาคม 2562
น้องๆ ทุกคนที่ได้มาค่ายในวันนั้น ต่างก็ได้รับความสนุกสนาน มีความกล้าแสดงออกถึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเอง
อย่างมากมาย หลายคนมีแวว และสีหน้าที่บ่งบอกถึงการเริ่มมองเห็นตัวตนได้เพิ่มเติมมากขึ้น ทางทีมงานครู และพี่ๆ ทุกคนที่ร่วมกิจกรรม ขอแสดงความชื่นชมและภูมิใจมาก ที่เป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจที่จะจับมือน้องๆ ทุกคนก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะคะ.